Afdrukken
PDF

In de zeventiger jaren was ik in opleiding bij de KLM Aerocarto en raakte onder de indruk van de geweldige collectie glasnegatieven die vanaf begin twintiger jaren van de vorige eeuw werden gemaakt.   

Van een aantal oudgedienden leerde ik de luchtfilms zelf te ontwikkelen en ook werden mij alle kunstgrepen van de zwart wit technieken bijgebracht. De oude glasnegatieven waren vaak overbelicht of   onderbelicht en bovendien zaten er hinderlijke dekking verschillen in.

Via het aanmaken van zogenaamde internegatieven leerde ik deze lastige dekkingsverschillen onder controle te krijgen. Niet alleen door het tegenhouden en doordrukken bij de belichting maar ook door het versterken en afzwakken (farmeren) van de emulsie via chemisch baden, gaf dit een sterke verbetering te zien.

Jaren geleden heb ik een begin gemaakt met het digitaliseren van de analoge luchtfoto's en de eerste resultaten waren hoopgevend. Inmiddels is de digitale bewerkingtechniek dermate geavanceerd   geworden dat de bestanden die via de zogenaamde hybride techniek zijn verkregen ons in staat stellen om zelfs grote posters te produceren.

Van de huidige eigenaar van het KLM Aerocarto archief  hebben wij toestemming gekregen om bestanden die ouder dan zeventig jaar zijn vrij van rechten te gebruiken. 

Behalve dat wij beschikken over een groot digitaal archief met luchtfoto's vanaf 2004 tot heden is er ook nog een analoog archief met kleurnegatieven vanaf het begin van de tachtiger jaren. Deze opnamen werden gemaakt met de 4x5 inch Fairchild en de Linhof Aero camera's, ook is er nog gewerkt met een Hasselblad 6x6 cm spiegelreflex.

De totale collectie luchtfoto's heeft de naam De Vogelvlucht Collectie gekregen, regelmatig leveren wij daaruit beelden aan onze klanten, onder andere is ook de omslag van de Bosatlas van Amsterdam hieruit afkomstig.    Op de Amsterdamse Zuidas hebben wij voor klanten grote posters geleverd om hun ontvangsthal mee op te sieren en wij zijn daar best wel trots op.

 

spoorweg tent.frederiksplein 1939

 Daar waar nu in Amsterdam de Nederlandse Bank staat was in 1938 een spoorweg tentoonstelling op het Frederiksplein (dit beeld is via de hybride techniek gemaakt).

 

   Van de onderstaande voorbeelden kunt u op de hoofdpagina onder het kopje:

   Amsterdam vóór 1950 en Den Haag vóór 1950 grotere voorbeelden bekijken.

      Voorbeelden van uit glasnegatieven verkregen digitale bestanden die eerst analoog werden voorbewerkt via onze bijzondere hybride techniek.         Opnamen: KLM-Aerocarto